MUDr. Andrea Šímová

MUDr. Andrea Šímová

vedoucí lékařka Rezidence HB

 • 2000 – Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
 • 2002 – kurz myoskeletální medicíny
 • 2003 – atestace z neurologie
 • 2012 – atestace z rehabilitační medicíny
 • 2015 – kurz myoskeletální medicíny
 • 2016 – kurz DNS pro lékaře u prof. Koláře

Po ukončení Lékařské fakulty nastoupila na rehabilitační ambulanci Vojenské nemocnice v Plzni. V roce 2002 absolvovala kurz myoskeletární medicíny (mobilizační a manipulační techniky). Pracovala na rehabilitační ambulanci Nemocnice u sv. Jiří v Plzni, v RCR Rokycany, TJ Lokomotiva Plzeň a v rehabilitačním středisku Rezidence HB. Atestaci z rehabilitace složila v roce 2012. V roce 2016 navštěvovala kurz pro lékaře u prof. Koláře ve FN Motol. Nyní zastává post vedoucí lékařky Rezidence HB a ambulantní lékařky na  rehabilitační ambulanci TJ Lokomotiva Plzeň. Dlouhodobě se věnuje józe a od roku 2015 vede kroužky Zdravé hýbánky pro děti v mateřském centru Na schodech v Plzni.

Blanka Duchková, DFT

Blanka Duchková, DFT

diplomovaná fyzioterapeutka

 • vystudovala Vyšší odbornou školu PeaDr. Ilony Mauritzové v Plzni
 • absolventka kurzů:
  • sensomotorické a stabilizační cvičení
  • kineziotape
  • léčba některých druhů funkční ženské sterility dle Mojžíšové
  • kurz hipoterapie
Gabriela Šedivcová, Dis.

Gabriela Šedivcová, Dis.

diplomovaná fyzioterapeutka

 • vystudovala Vyšší zdravotnickou školu v Plzni
 • absolventka kurzů:
  • měkké a mobilizační techniky dle Lewita
  • měkké a mobilizační techniky dle Mojžíšové
  • sensomotorické a stabilizační cvičení
  • kurz reflexní terapie chodidla
  • kinesiotaping
  • SM systém
 • ve volném čase vede kurzy jógy a pilates
Markéta Bartošová

Markéta Bartošová

fyzioterapeutka

 • vystudovala Vyšší odbornou školu v Plzni
 • absolventka kurzů:
  • měkké a mobilizační techniky dle Lewita
  • sensomotorické a stabilizační cvičení
  • kurz reflexní terapie chodidla
  • kinesiotaping
  • baňkování
  • míčková facilitace u respiračních onemocněních dle Jebavé
Bc. Hana Beranová

Bc. Hana Beranová

fyzioterapeutka Bc.

 • vystudovala Vysokou školu v Plzni, o.p.s.
 • absolventka kurzů:
  • diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému
  • fyzioterapie dle Clary Lewitové (Hermachové)
  • SM systém
 • vede zdravotní cvičení v České Bříze
Bc. Veronika Štajerová

Bc. Veronika Štajerová

fyzioterapeutka Bc.

 • vystudovala obor fyzioterapie na fakultě zdravotnických studií na ZČU
 • absolventka kurzu kinesiotapingu
 • vede zdravotní cvičení ve Stýskalech