Měkké techniky a mobilizace

Měkké techniky a mobilizace

Měkké techniky se věnují kůži, podkoží, fasciím (hlazení, protažení, řasení, tlak nebo využití míčkové masáže) a svalům (postizometrická relaxace a antigravitační ralaxace). Mobilizační techniky ovlivňují pohyblivost v kloubu a hlavně kloubní vůli. Provádí se drobnými nenásilnými pohyby ve směru kloubní blokády. Cílem ošetření měkkými a mobilizačními technikami je uvolnění pohybového segmentu, obnova kloubní pohyblivosti a úprava svalového napětí.