Individuální Fyzioterapie

Individuální Fyzioterapie

Tvoří jednu z hlavních částí práce fyzioterapeuta. Cílem je naučit pacienta správnému dýchání, zapojení hlubokého stabilizačního systému a držení těla. Dále napomáhá rozcvičení úrazem či degenerativními procesy postižených kloubů a zvýšení celkové kondice pacientů.

K léčebné tělesné výchově využíváme řadu pomůcek – gymbally, overbally, destičky, míčky, therabandy, popruhy a pomůcky pro sensomotoriku (čočky, úseče, bosu).

Metoda Ludmily Mojžíšové

Jedná se o metodu pro diagnostiku a léčbu pohybových obtíží vypracovanou původně pro pacienty s bolestmi zad. Je založena na odstranění svalového napětí a ovlivnění svalové nerovnováhy. Součástí léčby je výborně propracovaná technika mobilizace žeber, páteře a kostrče. Indikováni jsou pacienti s bolestmi hlavy, zad, s dysfunkcí svalů pánevního dna nebo s gynekologickými potížemi (funkční sterilita, neplodnost).

Sensomotorická stimulace

Sensomotorická stimulace využívá principů motorického učení. Jejím cílem je znovu obnovit pohybové stereotypy, aby byl pohyb koordinovaný a co nejméně náročný. Součástí této metody je stimulace hlubokého čití, které je často narušena úrazem či dlouhotrvající jednotvárnou činností. Sensomotorické cvičení pomáhá odstranit svalovou nerovnováhu, zrušit špatné pohybové stereotypy a obnovit správné držení těla.

SM systém

Metoda založena na procvičování svalových řetězců. Cvičení pomáhá nejen proti bolesti zad, ale funguje také jako skvělá prevence.

DNS metoda prof. Koláře

Vychází z vývojové reflexní lokomoce. Ovlivňuje funkci svalu v jeho komplexním propojení s ostatními stabilitu zajišťujícími svaly.