Lékařské vyšetření

Lékařské vyšetření

Při první návštěvě je u nás pacient vyšetřen v ordinaci lékaře. Po odebrání celkové anamnézy a seznámení se s lékařskou dokumentací lékař pacienta komplexně vyšetří, stanoví diagnózu a sestaví individuální terapeutický plán. Po ukončení předepsané rehabilitace probíhá kontrolní vyšetření, v rámci kterého je zhodnocena úspěšnost léčby.