Fyzikální terapie

Fyzikální terapie

Patří mezi základní metody moderní rehabilitace. Zlepšuje informace vedené z místa bolesti do vyšších etáží nervového systému a tím pomáhá nastartovat autoreparační mechanismy. Zároveň jsou prokázány lokální účinky fyzikální terapie na lidské tělo. Pro každého pacienta je volen takový druh a dávkování fyzikální terapie, které budou mít optimální terapeutické účinky. Nejlepších efektů dosahuje fyzikální terapie u poruch pohybové soustavy v kombinaci s dalšími prostředky fyzioterapie – měkkými technikami, mobilizacemi a léčebnou tělesnou výchovou.

Elektroléčba

Elektroléčba je soubor léčebných metod, které využívají elektrickou energii různých frekvencí a intenzit pro snížení bolesti, zlepšení prokrvení, prohřátí postiženého místa, stimulaci a relaxaci.

Termoterapie

Aplikace tepla nebo aplikace chladu je využívána především jako příprava pro další rehabilitační procedury.

Rašelina

Rašelina je přírodní látka, která na sebe váže organické látky. Při aplikaci zábalu dochází k postupnému prohřátí kožních bolestivých zón u degenerativních kloubních procesů – artrózách. Úlevu přináší také přetíženým zádovým svalům.